بهسا کارآفرین ایرانیان

شرکت بهسا کار آفرین ایرانیان با هدف تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی و خانگی درسال ۱۳۹۷ تاسیس شده است. این شرکت آمادگی این را دارد تا در کنار شما به عنوان همکار خدماتی از پروراندن ایده، طراحی مفهومی، ساخت نمونه محصول تا تولید محصول را ارائه نماید. تیم همکاران ما متشکل از متخصصان مجرب در حوضه های مختلف مهندسی می باشد که همواره متعهد به برآوردن نیاز مشتری هستند.