پیتوت تیوب جهت اندازه گیری سرعت الیاف هوا به همراه پرچم های اندازه گیری زوایای side slip , angle of attack.

دارای سنسور های زاویه غیر تماسی با دقت ۰٫۱ درجه

بالچه های فلزی و بالانس شده و بدون کوچکترین اصطکاک